Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica , jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

O alimenty z funduszu alimentacyjnego może starać się osoba do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy osoba ta uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Wskazać jednakże należy, iż w sytuacji gdy osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

Egzekucja jest bezskuteczna jeżeli w jej wyniku w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełniej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski, gdy brak jest podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika lub gdy osoba uprawniona nie jest w stanie wskazać miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Istotnym warunkiem uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest pozyskiwanie dochodu rodziny w przeliczeniu na jedną osobę w kwocie nie przekraczającej 725 zł.

Wskazać należy, iż górną granicą świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest kwota 500 zł na dziecko.

Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona musi złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ustalane jest ustalane jest na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 

Tagi:

Strona korzysta z cookies. Korzystając z niej zgadzasz się na zapisanie ciasteczek na Twoim dysku. więcej informacji

Aby ta strona działała poprawnie i byśmy mogli lepiej nią zarządzać i ulepszać musimy zapisywać na Twoim komputerze malutkie pliki (zwane ciasteczkami - z ang. cookies). Ponad 90% wszystkich stron internetowych używa ciasteczek, jednak z powodu wprowadzonych regulacji EU jesteśmy zobligowani do zapytania Cię o zgodę. Co Ty na to?

(Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.)

Zamknij